PRIVACY & DISCLAIMER

Deze website is eigendom van vzw Together we stand.

Contactgegevens

Together we stand
Fluweelstraat 22
9000 Gent
together9000@gmail.com
Ondernemingsnummer: 0554936802

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Together we stand houdt zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR).

PRIVACY

Persoonsgegevens die we verzamelen

We hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

We verzamelen en verwerken alleen informatie die u ons zelf geeft door:

  • Een formulier op onze site in te vullen
  • Ons te mailen
  • Of ons op een andere manier te contacteren
  • Zo hebben we uw e-mailadres en naam, en voor sommige formulieren hebben we meer info nodig.

Cookies

Net zoals vele sites maken wij gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Net zoals elke professionele site heeft onze site cookies nodig om te kunnen werken. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.


We gebruiken deze cookies hiervoor:

  • Google Analytics: om te kijken hoe goed onze site het doet. Die data zijn niet gepersonaliseerd. We weten met andere woorden niet hoelang u bijvoorbeeld op een bepaalde pagina van onze site zit. We houden geen informatie bij over uw individuele surfgedrag.
  • Google Analytics Remarketing: om u aanbiedingen te laten zien van diensten waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder deze cookie mist u persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.
  • Facebook: om u relevante advertenties te tonen op Facebook. Zonder deze cookies loopt u persoonlijke aanbiedingen mis.

Registratie door uw expliciete toestemming

Via de website en via together9000@gmail.com kan u zich inschrijven om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich te allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen.

Bescherming van gegevens

De wet verplicht ons de nodige veiligheidsmaatregelen in te voeren. Zo vermijden we het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens.
Uiteraard mag u ons ook gewoon even mailen als u een vraag hebt over dit privacybeleid.

DISCLAIMER

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Together we stand of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Together we stand en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Together we stand.  


Beperking van aansprakelijkheid

We leveren grote inspanningen opdat de informatie die ter beschikking wordt gesteld zo volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Together we stand de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Together we stand geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Together we stand verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via together9000@gmail.com

VRAGEN EN FEEDBACK

Heeft u vragen over ons privacybeleid en/of uw privacy of wil u graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over u bijhouden? Daarvoor kunt u ons contacteren via together9000@gmail.com

Bij bezwaren heeft u het recht klacht in te dienen bij de privacycommissie. We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. We gaan ervan uit dat we u op de juiste manier kunnen tegemoetkomen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.